İNSAN… Nasıl Bir İnsan olmalı?

nasıl bir insan olmalıHer İnsan şöyle düşünmeli aslında; İnsan tek değerdir. İnsan hayatın amacıdır. İnsan hayatın en yüce varlığıdır.

Gölge, eşya, bitki, hayvan değil tüm bu varlıkların sahibi şerefli insanım.
İnsan demek incelik, hassasiyet, zarafet ve yetki demektir. İnsan varlığın aşkıdır.
Oluşta her insan azizdir, yücedir, saygıdeğerdir.

İnsanın bu yüce değerini bir an olsun unutmadan ona hizmet etmeyi en büyük ibadet kabul ederim.
Allahın insanından hiçbir şeyi esirgemem. Elimdeki tüm imkânları insanlara hizmet yolunda kullanırım.
Her mahlûkun insandan beklediği sevgiyi, şefkati ve hizmeti gösterir fakat yaptığım iyiliklere ve yardımlara kendimin mecbur olduğunu bilirim ve onlardan bir karşılık beklemem.
İyi, güzel ve doğru olan işleri hiç kimse yapmasa da ben yine yaparım. Kimseden anlayış, sevgi, takdir ve yardım beklemem. Herkesi anlayışla karşılar ve yardım etmek için can atarım.
Kimsenin eksik, kusur ve ayıplarını aramam. Ayıpları örter, eksikleri tamamlarım.
Engeller karşısında yılmam. Üzerime aldığım işleri en iyi şekilde sonuçlandırırım.

Her davranış, söz ve işimle daima ince, kibar, zarif, güler yüzlü ve hoşgörülü olarak insanların gönlünü kazanırım. Hiç kimseyi incitmem.
Herkesi kendimden önde görerek daima onlara yetişmek ve onları geçmek için gayret ederim.
Her zaman yeniliklere açık olarak her gün biraz daha kendimi geliştirir ve ilerlerim.
Hayatımı güven üzerine kurup hesaplarımı sadece vicdanıma karşı vererek yaşarım.
Verdiğim sözleri hayatım pahasına da olsa yerine getiririm.
Hayatın her yönünde doğruluk, dürüstlük ve mertlik yolunda yarışırım.

gül Kendime yapılan kötülükleri, verilen zararları hemen affederim. Birine iyilik yapsam unuturum. Ama bana yapılan bir iyiliği asla unutmam. İyiliklere ilgisiz kalmam. Şükran ifadesi olarak iyiliklere karşılık vermek için fırsat kollarım.
İyiliğimi kabul edip iyilik midemi doyurdukları için iyilik yaptığım insanlara ayrıca teşekkür ederim. Aynen bana iyilik yapanlara karşı davrandığım gibi onlara da müteşekkir olurum, şükran duyarım.
Herkesin derdini cidden dinlerim. Elimden geldiği kadar dertlerine çare bulmaya çalışırım.
Dertdaş ve sırdaşımdır. Kimsenin sırrını kimseye sezdirmem. Sırlar benimle mezara gider.
Nefsime hakaret eden olsa onu hoş görür canı sıkılmıştır da bana kızmaktan teselli bulur derim. Kendi nefsim için kimseye dokunmam ama hakkı ve haklıyı her yerde korurum.

Özümdeki Yaşatanıma dayalı yaşarım. Özümden üstün etki ve yetki tanımam. Onun için öyle bir güvenle doluyum ki bana yapılan bütün kötülükleri bağışlarım.
Elime fırsat geçse bile bana kötülük yapanları affederim.
Zamanında bana yardım etmeyenlere gerektiği yer ve zamanda yine yardım ederim. Ciddi ilgimi esirgemem, insanlığın icabı ne ise onu mutlaka yerine getiririm.
Acize, güçsüze zavallıya el kaldırmanın en adi, en aşağılık bir olum olduğunu bildiğim için zayıfa, acize, güçsüze, kimsesize kesinlikle el kaldırmam. Onları güçlüden fazla tutar ve güçlülere ezdirmem. Onlara güç verir, güçlülerle yarışa teşvik ederim.
Kimsenin bilgisizliğinden, zaafından, darda kalmışlığından istifade etmem. Muhatap olduğum kişiler kendi haklarını bilmese, korumasa bile onları uyandırır ve haklarını korurum.

Aldanan insanları aldanmaz duruma getirmeye çalışırım. İsterim ki bütün insanlar hükümlü olsun, güçlü olsun, bilgili olsun, tuttuğunu koparsın ve ömürleri iftiharla dolu geçsin.
Çevremdeki insanları sevgide, bilgide, yiğitlikte, cömertlikte, doğrulukta, dürüstlükte, girgin becerili olmakta ve haklı başarılarda yarıştırır ve ekonomik sahada güçlü olmalarını isterim.
Komşularıma, yakınlarıma, toplumuma ve milletime karşı görevlerimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırım.
Yaşlılara daima saygılı olurum. Onlara güçsüz kaldıklarını kesinlikle hissettirmem. Hürmette – saygıda kusur etmem.
Sorumluluğum altındaki insanları mutlaka çağın ilerisi için hazırlar ve yetişmelerine yardımcı olurum.

İnsanları güçlü, hükümlü, gerçek bilgiyle dolu görmekten başka derdim yoktur.
Tecrübe edip müspete bağlamadığım şeyleri tavsiye etmem. Her an yeniliklere ve yeni bilgilere açığımdır. Ne kadar bilgili olsam da yine öğrenmeye, bilmeye koşarım, öğrenmekten bıkmam.
Yüreğim sevgi ile doludur, sözlerim ve işlerim sevgimin ürünüdür. İnsanı, insan değerini ve insan sevgisini her şeyin üstünde tutarım. İnsanı hiçbir şeye feda etmem.

insan Ne yaparsam canı gönülden yaparım. İlgilendiğim hiçbir şeyi el ucuyla tutmam. Üzerime aldığım işleri, görevleri en güzel şekilde sonuçlandırırım. Onun için benimle ilişkisi olan herkes içten hoşnut olur, huzur duyar.
Her insan bana inanır çünkü hayatım güven kazanmak hırsı üzerine kurulmuştur. Bunun için hayatım mevzu bahis olsa bile doğruluktan, dürüstlükten ayrılmam.

Bana ait olmayana sahip çıkmam ve el uzatmam. Daima hakkı sahibine tanır ve sahibi adına korurum.
Emanet üzerine tir tir titrerim. Vaatlerimi mutlaka yerine getirir ve ahdime vefalı olurum.
Dürüst yaşamanın tadını, doğru yaşamanın göğüs kabartıcılığını duyarak yaşarım.
Takdir işim, şükür aşım, ciddiyet meşalem olmuştur.
Şahsiyetim, haysiyetim ve şerefim adına yaşarım.
Haysiyetperver insanın kürre- i arz dan değerli ve kıymetli olduğunu bilirim.
Mala, paraya tapmam. Bunlar için haysiyetimin zerresini feda etmem.
Hayatta en çok önem verdiğim değer haysiyet ve izzeti nefistir.
İzzeti nefsime toz olsun kondurmam. Hiç kimsenin izzeti nefsini incitecek ve kıracak bir davranışım olmaz. Hatta insanların kendi izzeti nefislerini kendilerinin bile hiçe saymalarına gönlüm razı olmaz.

Kimseyi yanıltmam. Kimseyi aldatmam. Benimle ilişkisi olanlar hiçbir zaman boşluğa düşmezler. Çünkü hayatımda riyanın, yalanın ve dönekliğin yeri yoktur. Hayatımı doğruluk, dürüstlük ve mertlik üzerine bina etmişimdir.
Her türlü bilgiye önem veririm. Fikirlerin sağlamını seçerim. Tesbitli takdirli yaşarım.
Her türlü güzelliğin hayranı ve meziyet aşığıyımdır.
Açık insanım, gizli yer ve gizli iş bilmem. Her işim açıktır. Her yerde gönül dar olarak yaşarım.
Cömertliği severim. Gereken yerde hiçbir masraftan ve harcamadan kaçmam. Ama gereksiz bir çöp bile israf etmem.
Temiz, sade, düzenli bir hayat yaşarım.
Gerekli şekilde kazanırım. Kazancım çok olsa bile yine sade yaşayıştan ayrılmam, lüksten, israftan, gösterişten uzak dururum.
Maneviyat anlayışım müsbettir. Dayanağım nefes alıp verdiği noktada beni yaşatanımdır. İnançlarım müspet, gerçek ve kesindir. Ve tüm inançlarım kendi takdirimin ürünüdür.
İnsanlarında gerçekleri kendi hür iradeleri ile düşünerek bulmalarını isterim.

ayıp Zan düşmanıyımdır. Her insan kendi takdiri kendi tesbiti ve kendi kararı ile yaşamalıdır. Savundukları doğrular insanların kendi tesbitleriyle ulaştıkları değerler olmalıdır.
Ulvi meziyetlerle dolmaya ve insanlarında yüce vasıflarla dolmalarına can atarım.
İçtenliğin, candanlığın, samimiyetin tiryakisiyim
İnsanlara hizmet en büyük zevkimdir.
En büyük servetim takdirim, güç ve enerji kaynağım iddiamdır.

Geçmişi geleceği değil anımı yaşarım. Her varlıktaki güzellikleri görür ve seyrederim.
Her şeyin geçici olduğunun bilincin de olarak daima güvenle ve ümitle dolu olarak yaşarım.
Ne mutlu böyle yüce meziyetlerle dolu bir insanı şerifim.
Ne mutlu özüm güzelliklerle dolu. Derinliklerim tüm varlığın aşık olduğu değerlerle dolu…
Aranan tüm güzelliklerin, saadetlerin, huzurların kaynağı öz yapımız çok güzel.

Eşsiz bir yücelikte ve güzellikte yaratılmış insanım. Kâinatın en yüce varlığı, tüm varlığın emrinde ve hizmetinde olduğu insanı şerifim.
Bütün varlığın kabesiyim. Bütün varlığın ürünleriyle hizmetine koştuğu aziz, nezih bir varlığım.
Kâinatta âşık olunacak, hayranlık duyulacak varlığın gizli sultanı, efendisiyim.
İnsanım. İnsanlık dertlisiyim. Kendi değerimi görüyor, biliyor ve özümdeki güzellikleri açığa çıkarmaya koşuyorum.
İnsan olarak yaratılmış olmakla gurur duyuyor, iftihar ediyor ve övünç duyuyorum.
İnsanın yüceliğini ve oluştaki eşsiz değerini fark etmek ne büyük heyecan kaynağı.
Binlerce teşekkürler Yaratanıma.
Beni insanı şerif olarak yaratmış ve insanlığımın değerini bana göstermiş.
Şükürler, teşekkürler Allah?ım (cc)….

Ne mutlu
Tüm güzellikleriyle doğa bana sunulmuş. Beni benim sahipliğimi bekliyor.
Yeter ki ben sultanlığımı unutmayayım.
Oluşumla insanım, her şeyin sahibiyim, iradem bana ait, inancım bana ait, sevgim bana ait, kudretim bütün mahlûkun kudretinin üstündedir.
Her varlığı adalet ve güzellikle sevk ve idare edecek ve her varlıktan yararlanacak gücüm var.
Güç ve direnç kaynağım, özümdeki iddiam, azmim ve kesin kararımdır.
Sahip olduğum bu güçlerimi harekete geçirerek özlediğim, hasretini çektiğim, aradığım tüm güzelliklere ulaşıyor ve onları yaşıyorum.
Ne mutlu insanım. İnsanlığımın değerini biliyorum. İnsanlığımla iftihar ediyorum.
Rabbime binlerce teşekkürler. Beni insan olarak halketti sonrada insan olarak yarattı. Bana insanlığımın değerini gösterdi.
Ne mutlu insanı şerifim. İnsanlık değerimi bilip şerefimin zerresini kainatın tümünden üstün tutarak boynu dik, alnı açık, yüzü ak olarak özgürce yaşıyorum…

Ne mutlu….. İNSANIM ……İNSAN

One thought on “İNSAN… Nasıl Bir İnsan olmalı?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>