Hatim Duası

dua eden kızEUZUBİLLEHİMİNEŞ-ŞEYTANİRRACİM. BİSMİLLEHİRRAH-MENİRRAHİM
Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün sahibi olan, insanlar için yol gösterici ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delillerini içeren, Kur?an-ı bize gönderen Allah?a sonsuz hamdolsun.

Hak kitabı bize tebliğ eden, Kur?anca yaşamayı bize öğreten, böylece her iyi şeyde bize en güzel örnek olan sevgili Peygamberimiz Muhammet Mustafa (s.a.v.) ?e salât ve selam olsun.

Onun ehl-i beytine, Kur?an ahlakıyla ahlaklanmış olan ashabına, kıyamete kadar iyilik ve güzellik üzere onun yolunda ve izinde yürüyenlere de salât ve selam olsun.

Kur?an Allah?ın kitabıdır, bizde Allah?ın kullarıyız. Rahman ve Rahim olan Allah bize merhamet ederek, biz kullarının doğru yoldan ayrılmaması için Peygamberler göndermiş, onun vasıtası ile de Kur?an-ı bize bildirmiştir.

Kur?ana sarılan, Allah?dan ayrılmaz, doğruluktan ayrılmaz. Bunu sevgili peygamberimiz veda hutbesin de ?Size öyle bir emanet bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet! Allah?ın kitabı Kur?an-ı kerimdir.?

Kur?an-ı okumak, anlamak ve ona göre yaşamak her müslümanın, hatta her insanın görevidir.

Allah?ım! Kur?an-ı gönlümüzün baharı, kalplerimizin şifası, dertlerimizin ve kederleri- mizin alıcısı eyle Rabbi

Allah?ım! Kur?an-ı kalplerimize ziya, gözlerimize cila, hastalarımıza şifa kıl. Günahları temizleyen eyle.
Ey Rabbimiz, halikımız, ey rızık verenimiz, Rasülullah (s.a.v.) efendimizi bizim için şefaatçi kıl ve şefaati makbul olanlardan eyle.

Allah?ım bize Kur?andan faydalar ver. Kur?an senin kitaplarının en güzelidir. Kelamla- rının en açığıdır. Helali ve haramı en güzel şekilde beyan edendir. Onun manası sağlamdır. Delilleri açıktır. Bir şey katılmaktan ve noksan olmaktan korunmuştur.

Allah?ım Kur?an hürmetine bize şeref ver. Ziyade ihsanlar eyle. Bizi saadet iyiliğine kavuştur. Sen yakınsın ve duaları kabul buyuransın.

Allah?ım ,ey rızık gönderen,sesleri duyan ,ey öldükten sonra ölüleri giydiren Muham -med?e ve Muhammed?in âline salât eyle yâ Rabbi.

Allah?ım bu güzel ve özel gecede, bağışlamadığın günah bırakma, geçirmediğin dert, açmadığın sıkıntı bırakma ya Rabbi.

Allah?ım her iptilaya uğramışa afiyet ver. Her kötülüğü iyiliğe çevir. Her kaybı buldur. Her asiye isyanını bıraktır. Her ölüye rahmet eyle ya Rabbi.

Allah?ım içinde senin rızan, bizim dahi yararımız olan dünya işlerinde hemen her biri için bize yardım et. Ona dair dileğimizi yerine getir. Hem de kolaylıkla, afiyetle, marifetle?

Allah?ım! Bizim babalarımızın, analarımızın, kardeşlerimizin, bacılarımızın, yakınlarımızın, arkadaşlarımızın, kendilerine Kur?an okuduklarımızın, bize Kur?an okuyanların, kendilerinden Kur?an okumayı öğrendiklerimizin, bizden dua isteyenlerin, bizim kendilerinden dua istediklerimizin, zatın için sevdiklerimizin, zatın için bizimle dost olanların günahlarını bağışla ya Rabbi.
İster ölmüş olsunlar, ister hayatta olsunlar.

Allah?ım! Ey gizlileri bilen, ey belayı defeden, ey duaları kabul buyuran, ey sıkıntıları açan, yaratılmışların en faziletlisi Muhammed?e salât eyle.

Allah?ım! Hak kitabında getirdiğin ayetlerden bizi faydalandır. Onu okumakla bizim günahlarımızı bağışla.

Muhammed?e ve Muhammed?in âline salât eyle.

Kur?an hürmetine hatalarımızı bağışla.
Kur?an hürmetine bize ihsanını bol eyle.
Kur?an hürmetine ölülerimize merhamet eyle.
Kur?an hürmetine dinimize ve dünyamıza dair işlerimizi iyiye çevir.
Kur?an hürmetine günah ağırlıklarımızı kaldır.
Kur?an hürmetine bizim için düşüncelerimizi saf eyle.

Allah?ım! Bize iyilerin huylarını ihsan eyle. Hatalarımızı ve yanılmamızı bağışla. Kalplerimizi ve sırlarımızı temizle. Bizi azaptan ve mihnetten kurtar, şerlilerin şerrinden, facirlerin hilesinden bizi halas eyle ya Rabbi. Bizi hayırlı ashabının sevgisi ile yaşat. Ebedi kalınacak yerde bizi onlarla buluştur.

Bizi cehenneminden azatlı kullarından eyle ya Rabbi. Bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Okunan Hatmi şeriflerden hâsıl olan sevabı, evvelen ve bizzat, Peygamberlerin ilk nuru, son zuhuru, dünyanın ve ahiret?in efendisi, hayat yolcularının rehberi, Rabbimizin âlemlere rahmet eseri Peygamberimiz Muhammet Mustafa (s.a.v.) efendimiz hazretlerinin ruhlarına hediye eyledik ulaştır ya Rabbi. Hazreti Adem (a.s)?dan buyana gelmiş-geçmiş tüm peygamberlerin ruhlarına hediyye eyledik ulaştır ya Rabbi.Ashab-ı kiramın ,hanedanı ehli beytin, evliyalardan, hocalarımızdan,büyüklerimizden ebediyyete göçenlerin ervahına ikram eyledik ulaştır ya Rabbi.

Camimizin içeri girildiğinde huzur bulunan bir mabet haline gelmesinde, maddi ve manevi açıdan destek olanların geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Onların kazançlarını artır ya Rabbi.

Âmin diyen bu toplulukta bulunan herkesin, ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen ulaştır ya Rabbi.

Âmin diyen bu dilleri boş çevirme ya Rabbi.

Son kelâmımız kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet , buyrun ? Le ilehe illallah Muhammedür rasülüllah .? ?Eşhedü elle ilehe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülüllah .? olsun.

Rabbene etine fiddünye haseneten ve fil ehireti haseneten vegine azebenner.

Rabbenağfirli velivelideyye velil mü?minine yevme yegumül hiseb.

Âmin Âmin Âmin
Velhamdülillehi rabbil âlemin el-fatiha.

Yücel ERDOĞAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>